درود و سلام
این روزها شادترین روز های مسلمون هاست مبارک همتون.
روزهای شاد تو اسلام زیاده اصلاً اسلام دین شادیه چون یه دین
کامله پس به اندازه غمش شادی داره . تلویزیونم بسپارید به خدا...

با اجازتون می ریم سر اصل مطلب ......

اگه بدونی کاری رو کردی که به صلاحته؟
اگه بدونی از امروز جلوی خراب شدن آیندت رو گرفتی؟
اگه بدونی داری تو راه بهتری پا می ذاری؟
اگه بدونی روانت رو از فشار های بی مورد پاک کردی؟
اگه بدونی چیزی که به شک فروخته می شه همون بهتر که نباشه؟
اگه بدونی به خاطر دوستت از خودت گذشتی؟
اگه بدونی ، اگه بدونی، اگه بدو.........
قدم هات رو محکم تر بردار.
شاید خیلی چیز ها ارزشش رو نداشته باشه
شاید نباید به کسی اجازه ای بیشتر از حدش می دادی .
شاید اشتباه از تو بوده .
شاید نتونی الان تصمیم درستی بگیری
شاید خیلی زوده
شاید شاید.....
می تونی بشی همونی که بودی؟ هیچ وقت واسه بدست آوردن چیزهایی
که از دسستشون دادی دیر نیست
دلت؟ دل رو بسپار به صاحبش همونی که بدون اون هیچی نیستی ولی
با اون همه چی رو می تونی بدست بیاری .
تولدت مبارک.