هنوز نفس میکشیم

درگیر درس و ... و ... اینا هستیم

ولی همه چی آرومه ....

ممنون از به یاد ما بودن

( اجازه نظردهی به کاربران همچنان فعال!!! )