درود و سلام

نوشته امروز محصول مشترکه !!

راستی واسه محصول مشترک چگونه پارسی را پاس بداریم؟!

فرآورده همکارانه چطوره؟ ....

اصل مطلب اینکه نوشته امروز رنگ و بوی دیگه ای داره چون با همکاری یکی از بهترین دوستام نوشته میشه و واسه خودم دوست داشتنیه .....


زیبایانه :

چه خوش بی _مهربانی هر دو سر بی که یک سر مهربانی درد سر بی (بابا طاهر)


همتانه و پندانه :

تو و طوبا و ما و قامت یار فکر هر کس به قدر همت اوست (حافظ)

مرغ با پر میپرد تا اشیان پر مردم همت است ای مردمان (منثوی)


عاشقانه :

درد و خون دل بباید عشق را قصه ای مشکل بباید عشق را ساقیا خون جگر در جام کن گر نداری درد از ما وام کن عشق را دردی بباید پرده سوز گاه جان را پرده در گه پرده دوز ذره ای عشق از همه افاق به ذره ای درد از همه عشاق به عشق مغز کاینات امد مدام لیک نبود عشق بی دردی تمام قدسیان را عشق هست و درد نیست درد را جز ادمی در خورد نیست (منطق الطیر )


جملات قصارانه:

*ممکن است کسی که دائم سوال میکند ابله به نظر برسد ولی کسی که هرگز سوال نمیکند در تمام عمر ابله باقی می ماند ( لوئی پاولز)

*هر وقت در زندگی به یک در که یک قفل بزرگ روی آن بود رسیدی نترس و نا امید نشو چون اگر قرار بود در باز نشود به جای آن یک دیوار میگذاشتند

* اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که پارس میکند سنگ پرتاب کنی ، هرگز به مقصد نمی رسی.(لارنس استرن)

* نباید برای زندگی کردن بخوری و نباید برای خوردن زندگی کنی ( سقراط)

*ما به وسیله 4 چیز با مردم در تماس هستیم و ارزش موقعیت ما از روی این 4 چیز معلوم می شود:

آنچه انجام میدهیم ،

آنچه جلوه می کنیم

آنچه می گوییم

و آنطور که میگوییم.( دیل کارنگی)


تفکرانه :

عارف طلب از یافتن یافت نه یافتن از طلب چنانچه مطیع طاعت از اخلاص یافت نه اخلاص از یافت. الهی چون یافت تو بیش از طلب است که بیقراری بر او غالب است طالب در طلب و مطلوب حاصل بیش از طلب اینت کاریست بس عجب و عجب تر ان است که یافت نقد شد و طلب بر نخاست حق دیده ور شد وپرده ی عزت به جاست (کشف الاسرار )

(( خوراک چند روز تفکرمون و تفکرتون در اومد!!! ))


بلایانه :

عاشقان را غذا بلا باشد عاشقی بی بلا کجا باشد

پیش عاشقان درد و غم حلوا بود لیک ان بر ناکس بلوا بود


فیلسوفانه :

چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی صورتی در زیر دارد انچه در بالاستی میر فندرسکی


و در اخر ارق ملیااااااانه :

جمله دنیا تن است و ایران دل نیست گوینده زین قیاس خجل (نظامی)


پ.ن : میگم تو بخش بلایانه قضا بلا درست تر نمی نمایاند؟ شاید نویسنده نزدیک افطار بوده می نوشته، دیگه اثر میذاره دیگه نمیشه که نذاره!!!

پ.ن 2: اگه بخوام رفاقتم رو نشون بدم سر سفره افطار .... بهترین جاست که به فکر دوستام باشم...

پ.ن3: پی نوشت اگه از 3 تا بیشتر شد بدونید نویسنده دم افطار نبوده که مینوشته!!!

پ.ن4: جناب پی نوشت هم از دوستمون واسه نوشته های زیباش سپاسگذاری میکنند ... پ.ن5: هادی ساعی پهلوون دوست داشتنیمون بعد از آپ پست قبلیم طلا گرفت ولی نمیدونم چرا دلم نیومد تو نوشته ام دست ببرم اینجا ویرایش می شود....