سلام
امروز دوباره شدم همون سینای همیشگی
باورم نمی شه ولی انگار امروز خیلی سبک شدم خوب گاهی وقت ها
یه رخدادهایی آدم رو از خودش(به گفته ی  دیانا) فقط خود خودش دور
میکنه یعنی باعث می شه آدم یه خود کاذب از خودش بسازه و ...
بماند این هم یه تجربه است دیگه.
 ببین چه وقتی برگشتما درست همون زمانی که می خواستم
پیش از آغاز فرجه آزمون ها
از این بابت خدا رو شکر می کنم
نوشتن هم واسه خودش دنیایی داره ها !!!  تو این مدت
چند تا دوبیتی هم گفتم ولی چون خیلی private بود نمی شه اینجا
بذارم شاید هم گذاشتم نمی دونم
راستی یه خواهش هم از همتون دارم بعد نمازهاتون یا
زمانی که دوست دارید دعا کنید خدا همه ی  مریض ها رو
شفا بده علی کوچولوی 6 ساله رو هم هر چه زودتر ...
فقط دعا کنید .
کاش بهانه می شد فکر می کردی
رشته های امیدت چقدر باریک است
آیینه ی دلت چه می گوید؟
آفتاب نگاه تو اینقدر تاریک است؟