سلام
امیدوارم تولد به همتون خوش گذشته باشه ...
از کادوهاتون هم ممنونم....
 

 نوشته ی امروز:
*انسان عادی مثل شهری است با صد دروازه که تقدیر از هر دری که بخواهد بر او وارد می شود اما انسان حکیم همانند کاخی است با یک در که تقدیر قبل از ورود به آن در میزند

*کسی که از سرنوشت خود شکایت کند از کوچکی و ناچیزی روح خود شکایت کرده است.

*چون آفریدگار ایمان را بیافرید ایمان گفت: بار خدایا مرا قوی کن . خدا او را قوی کرد به حسن خلق و سخا و چون کفر را بیافرید ، کفر گفت: مرا قوی کن و خدای او را قوی کرد به بخل و بدخویی.