درود و سلام
محرم واسه من یه تلنگره ،
انگار یکی می خواد بفهمم حواسم باشه که عقب نمونم
انگار یکی می گه محرم هر سال میاد تا یه چیزی بگه...
یادمون نره به خودمونم نگاه کنیم ، محرم واسه اینه که از خودمون شروع کنیم ....

*مجنون هنگام راه رفتن کسی را به جز لیلی نمی دید روزی شخصی در حال نماز خواندن در راهی بود
و مجنون بدون این که متوجه شود از بین او و مهرش عبور کزد مرد نمازش را قطع کرد و داد زد :
هی چرا بین من و خدایم فاصله انداختی مجنون به خود آمد و گفت من که عاشق لیلی هستم تورا ندیدم
تو که عاشق خدای لیلی هستی چگونه دیدی که من بین تو و خدایت فاصله انداختم!

این بیت رو امروز تو نوشته هام پیدا کردم ، به دلم نشست و پیشکش به شما :
*هی پا به پا نکن که بگویم سفر بخیر
مجبور نیستی که بمانی ولی نرو...