درود و سلام
فرجه ،
اسم فرجه که میاد آدم یاد چهره های زرد و خسته می افته
روزهای پیش از کنکور فکر می کردم بابا رتبمون که خوب بشه دانشگاه حله
دیگه انقدر بهمون فشار نمیاد ولی ای دل غافل نمی دونستیم هر ترم این دانشگاه
واسه خودش یه کنکور.
بگذریم
تا حالابه شعر آهنگ وایسا دنیای رضا صادقی دقت کردین؟
واقعاً زیباست خیلی خوشم اومده یعنی یه جورایی به خودم نزدیکه
بیشتر وقتها بعدش عشق تازه ، حرف تازه من و تو و شب که درازه ...
رو گوش میدم که دیگه آره دیگه...
پست دادن ما هم شده دقیقاً ماهی یکبار اصلاً وب دیگه حال و هوای قبل رو نداره.
ولی هنوزم اینجا رو خیلی دوست دارم .
به خاطر .... همه چیزاش.