زندگی نبرد لحظه هاست
گاهی وقتها زندگی پر از علامت سوال میشه

 تا میای به یکی از سوال ها جواب بدی می بینی به جای جواب، سوال های بیشتری برات پیش میاد
سوال های شیرین زودگذرند ولی از کنار سوال های تلخ نمی شه به راحتی گذشت
خوشبختی واقعی زمانیه که به بالا نگاه میکنی و جایی رو می بینی که میتونی بهش دست پیدا کنی
و اونوقت می بینی جواب سوال اونقدر آسون بوده ولی خودت خواستی سختش کنی
نمی دونم
همین نمی دونم فعلاً آغاز دهه ی سوم زندگیم رو پر کرده
ولی خوشحالم که لااقل می دونم که نمیدونم