درود و سلام 
باز بوی بهار، خیلی دوست داشتنیه ،
بهار فصل امیده ، فصل تازه شدن ، بهترین فصل خدا....
پیشاپیش نوروز مبارک یه تبریک ویژه هم به همه دوستام که تو سال 85 همراه هم بودیم
این هم یه شعر پیشکش همتون :

* تو را در دل
دل را در موقع تپیدن
وتپیدن را به خاطر تو دوست دارم
من غم را در سکوت
سکوت را در شب
شب را در بستر
وبستر را برای اندیشیدن به خاطر تو دوست دارم
من بهار را به خاطر شکوفه هایش
زندگی را به خاطر زیبایی اش و زیباییش را به خاطر تو دوست دارم
من دنیا را به خاطر خدایش دوست دارم

یه شعر از شاملو تو پایان سال 85:
برای زیستن دو قلب لازم است
قلبی که دوست بدارد، قلبی که دوستش بدارند
قلبی که هدیه کند، قلبی که بپذیرد
قلبی که بگوید، قلبی که جواب بگوید
قلبی برای من، قلبی برای انسانی که من می‌خواهم
تا انسان را در کنار خود حس کنم

و اون چیزی که تو پایان هر سالی بهش می رسیم :
دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ
دانی که  ز آدمی پس از مرگ چه ماند ، لطف است و محبت است و باقی همه هیچ

و ....
ان شاالله سال 86 واسه هممون بهترین سال زندگیمون باشه
و البته با آپ های بیشتر!!! این رو گفتم چون امیدوارم اون چیزی که باعث
شده کمکار بشیم از بین بره !
یا حق