اینجا رو خیلی دوست دارم راستش یه جورایی آرومم می کنه و بهم اعتماد  به نفس می ده ولی یه مدتیه
که ازش یه کم دور شدم
 این روزها هم اینقدر سرم شلوغه که به همه ی کارام نمی رسم.
 درس و دوستان فعلاً در اولویت قرار دارند چون نگهداریشون از چیز های دیگه سخت تره!
 برای اینه که  فاصله ی پست هام  اینقدر زیاد شده. واسه همین تا وقتی از نوشته های پراکنده
 خودم راضی نشدم تو وب نمی ذارم چون ارزش دوستام رو بیشتر از اینها میدونم
که...
حرفهای ما هنوز ناتمام...
تا نگاه می کنی:
                       وقت رفتن است
باز هم همان حکایت همیشگی!
پیش از آن که باخبر شوی
لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود
ای...
ای دریغ و حسرت همیشگی!
ناگهان
     چقدر زود
                    دیر می شود!