سلام

باز هم دانشگاه و درس و رشته سخت حقوق و آزمون های پایان ترم

واسه آگاهی اینکه حقوق آزمون میان ترم نداره

پس تا بعد