۱)هیچ کس لیاقت اشک های تو را ندارد، و کسی که چنین لیاقتی دارد، باعث اشک ریختن تو نمی شود
۲) دوست واقعی کسی است که دست های تو را بگیرد و قلب تو را لمس کند
۳)بد ترین شکل دلتنگی آن است که در کنار کسی باشی و بدانی که هرگز به او دست نخواهی یافت
۴)هرگز وقتت را با کسی نگذران که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند
۵)اگر کسی تو را آنگونه که می خواهی دوست ندارد، به این معنا نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد   

                                                                                   گابریل گارسیا مارکز