به نام  خدای دانشجویان حقوق

مثل همیشه سخت ترین قسمت هر کار شروع اون کاره ولی می شه خیلی راحت تر از اون چیزی که فکرش رو میکنیم شروع کنیم حالا چه رسد که در عین ناباوری اولین نوشته ی یه تازه کار تا اینجا  تازه۲ خط  شده.

یکی داشته با عموش میرفته خرید بهش می گن چرا با عموت می ری خرید. می گه آخه مغازه ها نوشتن

(خرید برای عموم آزاد است)!!!!